Dirk de Hart.
Metaal
Images\B

Oneindige ruimte

01/03

Omschrijving

De oneindige ruimte, een vlak terrein, het niets. Oriëntatie en omgeving zijn niet bepaald. Elke ontwerp-beslissing zorgt ervoor dat er 'interieure ruimte' ontstaat (hoofdruimte, circulatieruimte, privé- en openbare ruimte, etc…). Het is een onderzoek naar een abstracte en vernieuwde benadering van het verblijven. Vertrekkende vanuit een begrip (sensueel), die de levenshouding van de gebruikers vereenzelvigd, wordt er onderzocht wat de impliciete en expliciete behoeften van de mens zijn.