Dirk de Hart.
Beton
Images\B

Plafond

01/03

Omschrijving

Ik heb een grote fascinatie voor oude architectuur maar zie naast de schoonheid ook vaak tekortkomingen in het ontwerp. Neem bijvoorbeeld oude gewelven en de afwezigheid van natuurlijk licht. Door de constructie was het onmogelijk om daglicht in de nok van de gewelven naar binnen te laten schijnen wat zorgt voor donkere gangen waar vaak met artificieel licht gewerkt moet worden. Tegenwoordig beschikt men over veel eenvoudigere manieren om dit soort gewelven maken en is zenitaal licht in de nok van een koepel wel mogelijk.